dijous, 9 d’octubre de 2008

Qui sap...

Qui sap si ara m'enyora
o es mor d'amor per mi,
o es gronxa seductora
per un altre fadrí,
amor que no reposa.

Al món no hi ha cap cosa
més bella que una rosa.